Sistemes d’ Informació Municipal

Sistemes d’ Informació Municipal

En l’època actual alguns conceptes com el de “Ciutat Intel·ligent” s’han fet familiars pel fet que el trànsit rodat i la gestió dels aparcaments urbans s’ha convertit en focus d’atenció i problemes pels ajuntaments que pretenen donar-li solució mitjançant l’ús de les anomenades tecnologies de la informació (IT) que estan orientades a detectar els problemes esmentats i fer un millor ús dels recursos disponibles.

Equinsa Parking ha col·laborat amb alguns ajuntaments en aquest sentit, cooperant en la instal·lació de sistemes que indiquen en tot moment el nombre de places disponibles i la seva ubicació.

L’ús de tòtems informatius ajuda a la redirecció dels vehicles i afavoreix el control del flux dels mateixos.