Tòtems informatius

Tòtems informatius

Funcionalitats:

  • Cartells ‘Tòtem’ per informació en vies d’accés.
  • Indicadors de l’estat d’ocupació per planta.
  • Els elements informatius es realitzen a mesura, en funció del nombre de línies convenients per donar adequadament la informació necessària.
  • El disseny estètic i la personalització de colors, serigrafies, etc, es realitza atenent als requisits de cada client.
  • Els Tòtem estan construïts en xapa d’acer tractada i altres materials definits per resistir condicions climàtiques en intempèrie i van dotats de sistemes de mesura de llum ambient, per ajustar la brillantor i consum dels Display LED.
  • Fixació al terra, paret, etc., segons necessitat.
  • Indicador de ‘Lliure/Complet’. Opció.
  • Informació en monocrom o bicolor, segons opció.