Barrera ALT – 1000

Funcionalitats:

 • Carcassa de motor en aliatge d’alumini amb motor reductor segellat i auto lubricat de 110 – 220 VAC.
 • Transmissió mitjançant bieles (sense cadena).
 • Maniobra molt silenciosa i sense vibracions.
 • Elevat règim de maniobra.
 • Control electrònic de maniobres.
 • Inversió de gir per presència de obstacles.
 • Temps de maniobra d’apertura inferior a 3 segons.
 • Detector de vehicles per la seguretat de la maniobra.
 • Braç de barrera estàndard en alumini de 3 m. de longitud.
 • Fabricada per a resistir ambients agressius.
 • Funcionament en intempèrie.
 • Interfície per control de semàfor.
 • Possibilitat d’apertura manual, en cas de tall de corrent.

Opcions (no incloses):

 • Franja de Llum LED Vermella en braç barrera recte.
 • Control d’apertura i tancament per comandament a distància.
 • Braç articulat.
 • Braç recte fins a 6 metres de longitud

Característiques físiques:

 • Amplària: 330 mm.
 •  Fondària: 290 mm.
 •  Alçada: 930 mm.
 •  Pes: 60 Kg.
 •  Alimentació 110-220 VAC. 50/60 Hz.
 •  Consum 2 A.
 •  Compleix norma IP-44.

Temperatura de Treball: de -20° a + 75°C
Humitat Ambiental:

 • Mínim -. 10% (sense condensació).
 • Màxim -. 90% (sense condensació).