Barrera SENSE A – 1000

Barrera SENSE A – 1000

Funcionalitats:

 • Motor reductor segellat i auto lubricat de 110 – 220 VAC.
 • Transmissió mitjançant bieles (sense cadena).
 • Maniobra molt silenciosa i sense vibracions.
 • Elevat règim de maniobra.
 • Control electrònic de maniobres.
 • Inversió de gir per presència de obstacles.
 • Temps de maniobra d’apertura inferior a 3 segons.
 • Detector de vehicles per la seguretat de la maniobra.
 • Braç de barrera estàndard en alumini de 3 m. de longitud.
 • Panell de control per accionament manual de barrera.
 • Interfície per control de semàfor.
 • Possibilitat d’apertura manual, en cas de tall de corrent.
 • Moble construït en alumini amb doble imprimació i acer inoxidable, resistent a intempèrie.

Opcions (no incloses):

 • Franja de Llum LED Vermella en braç barrera recte.
 • Braç articulat amb Llum LED Vermella.
 • Control d’apertura i tancament per comandament a distància.
 • Braç recte fins a 3 m de longitud.

Característiques físiques:

 • Amplària: 368 mm.
 •  Fondària: 347 mm.
 •  Alçada: 1.018 mm.
 •  Pes: 60 Kg.
 •  Alimentació 110-220 VAC, 50/60 Hz.
 •  Consum 2 A
 •  Compleix norma IP-44

Temperatura de Treball: de -10° a + 75°C
Humitat Ambiental:

 • Mínim -. 10% (sense condensació).
 • Màxim -. 90% (sense condensació).