Armari amb Font d’Alimentació + Electrònica de Control

Armari amb Font d’Alimentació + Electrònica de Control

Funcionalitats:

  • F.A. commutada de 72 Voltis per alimentació de les sondes i panells indicatius.
  • Muntat en armari estàndard ventilat, previst per fixació en sostre o paret, segons necessitats.
  • Inclou una placa Electrònica de control basada en microprocessador de darrera generació pel control del cartell, bus de sondes i comunicació amb el sistema de gestió.