Màquina d’Entrada SENSE – BM Banda Magnètica

Màquina d’Entrada SENSE – BM Banda Magnètica

Funcionalitats:

 • Ergonomia de capçal dissenyat per còmode accés dels usuaris.
 • Dispositiu emissor de tiquets en paper i lector gravador de targetes de plàstic amb Banda Magnètica (en una sola boca).
 • Temps d’emissió de tiquets 1,4 segons.
 • Lector per a targetes de proximitat Mifare per abonats.
 • Display 7” TFT per diàleg i informació a l’usuari.
 • Funcionament On/Off-Line.
 • Borns d’entrada sortida per test i connexió d’accessoris (semàfor, cartells, etc.).
 • Detector de presència de vehicles, incorporat.
 • Sistema de control de temperatura interna.
 • Comunicació de dades amb el servidor mitjançant protocol de xarxa TCP/IP.
 • Comunicacions per xarxa TCP/IP amb el servidor.
 • Enregistrament de dades en suport d’estat sòlid.
 • Connexió al sistema de reconeixement de matrícules RAMA, per impressió del número de matrícula del vehicle al tiquet.
 • Sistema de interfonia de veu per IP per comunicació amb el lloc de control.
 • Compatible amb els sistemes basats en els estàndards de protocol SIP.
 • Capacitat fins a 5000 tiquets.
 • Electrònica de control basada en arquitectura PC industrial.
 • Moble construït en alumini amb doble imprimació i acer inoxidable, resistent a intempèrie.

Opcions (no incloses):

 • Emissor de tiquets amb ISO central.
 • Emissor de tiquets motoritzat, en doble tecnologia (Codi de Barre + BM).
 • Lector de codis 2D (QR, PDF417, etc.) per gestió de tiquets especials.
 • Video-Interfonia IP comunicada amb el lloc de control.
 • Possibilitat d’emetre imatges i/o vídeos publicitaris.

Característiques físiques:

 • Amplària: 330 mm.
 •  Fondària: 488 mm.
 •  Alçada: 1.221 mm.
 •  Pes: 41 Kg.

Temperatura de treball: de -5° a + 50°C

Humitat Ambiental:

 • Mínim -. 10% (sense condensació).
 • Màxim -. 90% (sense condensació).