Contracte de Serveis de Manteniment

Contracte de Serveis de Manteniment

902 108 901

El nostre objectiu és que la seva instal·lació funcioni sense interrupcions, de manera que Equinsa Parking posa a la seva disponibilitat un ampli ventall de possibilitats per adaptar el seu contracte de serveis de manteniment a les necessitats reals de la seva instal·lació.

No importa que la seva instal·lació sigui gran o petita, proporcionem una solució d’assistència adequada a vostè, i és que podem oferir als nostres clients un pla de manteniment a mida de les seves necessitats.

Aquests plans de manteniment poden ser preventius o correctius, amb o sense recanvis i sempre amb la certesa que les operacions de manteniment estan garantides pel nostre servei d’assistència tècnica (SAT).

I és que la finalitat de Equinsa Parking és maximitzar el seu benefici operatiu desenvolupant accions preventives i correctives dels seus sistemes a fi de perllongar la vida útil de la seva instal·lació, prevenir l’aparició d’avaries o incidències que puguin sorgir en el seu sistema i assegurar el seu funcionament minimitzant els costos del seu negoci i l’aparició d’imprevistos al millor preu garantit.