Control Centralitzat d’Incidències

Control Centralitzat d’ Incidències EQUINSA (CCI)

Què és el Sistema de Centralització?

El Sistema de Centralització de EQUINSA PARKING (CCI) és una solució integral per al telecontrol d’aparcaments. Va ser concebut per poder realitzar tasques sobre un aparcament de forma remota, sense estar físicament en ell.

¿Per què necessito un Sistema de Centralització?

En els últims anys, el nombre de vehicles ha augmentat considerablement, el que provoca que l’acte de “aparcar” s’hagi convertit en un problema diari. Els aparcaments s’han convertit en peces bàsiques de la mobilitat de les ciutats. En el nostre mercat actual es va fent cada vegada més important pels operadors d’aparcaments trobar el sistema que permeti conjugar dos grans aspiracions:

Estalvi als costos d’operació.
Millora en les prestacions de servei a usuari.

El Sistema de Centralització ens permet reduir considerablement els costos aprofitant les hores de baixa ocupació i de baixa càrrega de treball en les explotacions, com sol ser a la nit, podent controlar diversos aparcaments des d’un únic Centre de Control, reduint la quantitat de personal necessari i generant un estalvi important. A més, gràcies a la utilització de tecnologies d’última generació, la sensació d’atenció percebuda pel client és similar a la dels aparcaments atesos.

Quines son les seves característiques?

El Sistema de Centralització presenta una interfície amigable i molt senzilla d’usar, brindant a l’usuari comoditat i seguretat a l’hora de treballar amb ell. El sistema permet realitzar qualsevol tasca que es podria realitzar ‘in situ’ a l’aparcament, ja que posseeix una connexió remota amb l’equip on es troba el sistema d’aparcament local. Està preparat per treballar amb diferents sistemes d’aparcaments de Equinsa Parking, així com els sistemes de gestió i control de qualsevol altre fabricant del sector.

El seu major potencial és la gestió d’incidències. El sistema es comunica amb la interfonia local de cada aparcament, el que li permet estar monitoritzant les comunicacions, detectar una trucada, desviar-la al lloc de control per a la seva assistència i a més és capaç d’obrir automàticament la finestra de l’aparell que va realitzar la trucada i visualitzar les seves càmeres associades, permetent a l’usuari tenir una visió completa del client.

Un cop acabada la comunicació entre l’usuari i el client, el sistema detecta aquest esdeveniment, i suggereix a l’usuari tancar la incidència automàticament, indicant el motiu de la mateixa i més si ho desitja, un breu comentari sobre la seva solució.

Tecnologies Utilitzades

El Sistema de Centralització utilitza tecnologies estàndard. Totes les comunicacions utilitzen TCP / IP, que és la família de protocols de comunicacions més utilitzada en el món. La interconnexió entre els diferents aparcaments es fa mitjançant VPN (Xarxa Virtual Privada), que és un estàndard pel que fa connexions entre equips remots.

Evolució Continua

Com tots els sistemes de EQUINSA, el Sistema de Centralització està dissenyat per adaptar-se a futurs canvis i a les necessitats del mercat. Aquest concepte és fonamental per a la Centralització ja que la tasca bàsica és controlar altres sistemes d’aparcaments, per aquesta raó és possible la seva ampliació perquè controli nous sistemes d’aparcaments. El Sistema de Centralització es troba en evolució contínua on dia a dia s’afegeixen noves funcionalitats i s’optimitzen les ja existents.

ESPECIFICACIONES SOFTWARE

 • Interfície d’usuari senzilla i intuïtiva.
 • Accés mitjançant usuari i contrasenya.
 • Control d’Usuaris.
 • Apertura automàtica de finestres davant d’una incidència.
 • Tancament automàtic de finestres després de penjar una trucada.
 • Configuració d’accions automàtiques.
 • Registre d’accions i incidències.
 • Informes sobre accions i incidències.
 • Connexió remota amb els equips dels aparcaments.
 • Visualització de múltiples càmeres per a un equip.
 • Realització d’operacions sobre un equip.
 • Servei de desviament de trucades.