Sistema guiatge de vehicles

Sistema guiatge de vehicles

SISTEMA GUIATGE SONAR

GUIATGE “TOT EN UN”

El Sistema de Guiatge SONAR és un sistema modular que pot integrar-se amb altres sistemes de l’aparcament i que té com a funció ajudar els conductors de vehicles a trobar les places d’aparcament lliures en el menor temps possible.

Aquest nou concepte de Guiatge d’Aparcament, millora la qualitat de servei ofert a l’usuari, augmentant el nivell de satisfacció del client i incrementant la rendibilitat de l’aparcament en optimitzar la rotació de les places disponibles per a la millora de la fluïdesa del trànsit de vehicles. Tot això és BENEFICI per al gestor en imatge i rendibilitat.

A més, suposa un compromís amb el medi ambient ja que, en reduir-se el temps de circulació dels vehicles dins l’aparcament, es redueixen també els nivells d’emissió de soroll i de gasos contaminants.

El sistema està basat en l’ús de sensors d’ultrasons que detecten la presència de vehicles a les places, indicat de forma visual, en funció de l’estat de la plaça, canviant de color verd (lliure), blau (lliures discapacitats) a vermell ( ocupat), visibles a llarga distància.

Els cartells senyalitzadors LED o TFT, informen a l’usuari de la disponibilitat de places lliures en els diferents vials de circulació i els guien fins a elles, indicant el nombre de places disponibles, així com la seva ubicació dins de l’aparcament, mitjançant un complet sistema de sinòptics amb textos, fletxes, aspes, imatges i vídeos, a temps real.

Les comunicacions amb el PC de gestió SONAR, els controladors de bus i sondes permet al gestor del pàrquing obtenir de forma gràfica informació sobre l’estat de real d’ocupació de l’aparcament. El Sistema de Guiatge SONAR de Equinsa ofereix al gestor de l’aparcamentuna valuosíssima eina que li permet obtenir tot tipus d’estadístiques i múltiples llistats que li permetran conèixer els hàbits i costums dels seus clients.

El nostre departament de I + Dha dissenyat un nou sistema que facilita al màxim tant la instal·lació com el manteniment del mateix, ja que es tracta d’un sistema completament automatitzat que no requereix de cap manteniment especial o personal format.

SOFTWARE GUIATGE SONAR

Programari personalitzat per a cada aparcament, dissenyat a partir del pla de construcció del mateix. Mostra en diverses pantalles el pla de l’aparcament, informant de l’estat de cada plaça, el temps d’ocupació de la mateixa, la indicació Online de les places lliures mostrades per cada panell informatiu, d’una manera senzilla i molt visual.

Un programa altament intuïtiu permet visualitzar tots els paràmetres controlats, panells, sondes, estadístiques, etc.

Només posant el ratolí sobre el mapa de l’aparcament, podrà seleccionar múltiples opcions, com visualitzar el temps d’ocupació, històrics d’ocupacions,… en cada plaça. Una potentíssima eina per a la gestió del seu aparcament..

Ofereix, a més, diferents tipus d’estadístiques com, per exemple:

  • Ocupació mitja mensual entre dates.
  • Preferència d’ús de les places a l’aparcament.
  • Evolució de l’ocupació.
  • Temps totals d’ocupació per plaça.
  • Evolució de l’ocupació i desocupació de l’aparcament per hores. Etc.

I és que el Sistema de Guiatge SONAR de Equinsa Parking disposa del sistema de Reporting complet i personalitzable segons les necessitats del client.

ELEMENTS

Sonda de Detecció i Indicador LED

És l’equip electrònic responsable de la detecció de l’estat d’ocupació de la plaça de l’aparcament. Consisteix en dos sensors emissor i receptor d’ultrasons, emetent a una freqüència de 40 KHz. (Innòcua per a persones i animals), ha de determinar la presència o absència de vehicle, activant així l’indicador LED corresponent, color Verd / Lliure, Vermell / Ocupat, Blau / Plaça lliure Minusvàlid.

Cartell indicatiu DIGITAL COLOR

El nostre sistema de Guiatge SONAR, disposa també de moderns panells en Tecnologia TFT Color, per a informació a l’usuari i que ajuden a l’usuari a trobar les places lliures més properes en una determinada direcció amb funcionalitats afegides per a la seva aparcament.

Amb un format panoràmic, té múltiples possibilitats: mostrar el nombre de places disponibles en una determinada direcció, combinar missatges de places disponibles amb missatge de text, imatges o vídeos publicitaris.

Aprofiti els avantatges!

Electrònica de control

Electrònica de control basada en microprocessador d’última generació i comunicació RS 485, permet control dels cartells, sondes, sensors, actuadors i la comunicació amb el PC de gestió.

Tòtems informatius

Equinsa Parking disposa d’una gran varietat de Tòtems informatius que es poden situar en vies d’accessos principals. Es poden realitzar a mida i amb el disseny estètic i personalitzats, adaptant-se a les necessitats dels nostres clients.

Indiquen el nombre de places lliures, l’estat de l’aparcament Lliure / complet i també incloure tot tipus de publicitat. Els Tòtem estan construïts en xapa d’acer tractada i altres materials definits per resistir condicions climàtiques en intempèrie i van dotats de sistemes de mesurament de llum ambient, per definir la brillantor i consum dels Display LED. Poden anar fixats a terra o paret.

“La millor imatge d’entrada al seu aparcament”