Sistema reconeixement de matrícules

Sistema reconeixement de matrícules

Sistema Integrat de Reconeixement de Matrícules per Aparcaments

El sistema RAMA és el Sistema de  Reconeixement de Matrícules per Aparcaments d’Equinsa Parking.

És un sistema versàtil, que ofereix múltiples solucions d’ús. S’integra amb altes dels nostres sistemes, afegint nous serveis i funcionalitats.

Aquest sistema permet augmentar la seguretat del recinte i complir amb la Llei 40/2002, de 14 de novembre, reguladora del contracte d’aparcament de vehicles posteriorment modificada per la Llei 44/2006, de 29 de desembre.

El sistema és l’encarregat de fer la lectura de la placa de matrícula mitjançant càmeres, que a través d’un programa converteix la imatge en senyal digital i la registra en una base de dades, permetent l’ús d’aquesta informació per a un millor control i gestió de la instal·lació, transmetent la identificació obtinguda al Sistema de Gestió d’Aparcament. Això suposa un gran control de matrícules de vehicles en els aparcaments, i per tant major seguretat. La matrícula a més es registra de forma impresa en el tiquet del client.

La associació de la matrícula al número de tiquet evita els fraus als aparcaments i encas de pèrdua de tiquet, es pot localitzar l’hora real d’entrada per matrícula.

El sistema és aplicable tant en Aparcaments com en recintes per a control d’accessos de vehicles.

El sistema permet la integració amb l’aplicació de Gestió i Visualització,  incloent la captura d’imatges perimetrals del vehicle i fins i tot una imatge facial del conductor, que l’explotador podrà acarar en cas d’incidències.

Característiques

 • Màxima fiabilitat de reconeixement de matrícules.
 • Tecnologia OCR
 • Sistema LPR apte per a tot tipus de vehicles (cotxes, motos, camions i autobusos).
 • Incrementa la seguretat i control de vehicles als aparcaments.
 •  Sistema que evita els fraus als aparcaments: Evita l’ús de tiquets perduts, robats o validats.
 • Fàcil d’instal·lar, operar i mantenir.
 • Compatible amb accessos per mòbil.

HARDWARE DEL SISTEMA

CÁMARA RAMA AMB ILUMINADOR INCORPORAT

Col·locada en cada via d’accés a la qual es vulgui realitzar el reconeixement de matrícules. Dispara múltiples fotografies en detectar un vehicle.

La càmera BRANCA s’encarrega de capturar les matrícules. Quant detecta un vehicle, comença a realitzar múltiples fotografies de gran qualitat i contrast, perquè el BRANCA IP pugui realitzar el reconeixement automàtic de les matrícules amb la màxima fiabilitat i seguretat.

Una càmera d’alta resolució amb focus IR permet el reconeixement en condicions d’alta lluminositat i amb poca llum.

La càmera BRANCA pot ser instal·lat per al seu ús en exterior o interior. Disposa d’una Carcassa amb protecció segons normativa IP-65.

Equinsa Parking disposa d’un modern pal per càmera fabricat en carcassa d’alumini i acer, resistent als ambients exteriors més agressius i que protegeix a la càmera BRANCA de qualsevol impacte.

El sistema BRANCA disposa també de Cambra d’imatges auxiliars en color, per captar les imatges perimetrals del vehicle i la imatge facial del conductor. Amb Òptica Varifocal de regulació autoiris, inclou carcassa de protecció per a intempèrie.

RAMA IP

Controla tots els perifèrics d’accés i el reconeixement de matrícules mitjançant el motor BRANCA OCR i les càmeres corresponents. Se situa en les entrades/ sortides i s’instal·laran tants quants resultin necessaris, en funció del nombre d’entrades i sortides del recinte. Tots ells estan connectats via Ethernet amb el lloc on s’instal·li la base de dades i l’Aplicació Gestor.

SOFTWARE

El programari de Control de matrícules ha estat desenvolupat per oferir a l’explotador una completa eina d’ajuda al sistema de gestió que pot ser instal·lat independent o en conjunt amb el sistema de gestió de Equinsa Parking. El sistema és molt àgil i ràpid de manera que els usuaris no notaran la seva presència (la sortida del tiquet no es demorarà). A més de la matrícula, el sistema permet la captura d’imatges laterals del vehicle i fins i tot una imatge facial del conductor.

El nostre programari té la capacitat de fer el reconeixement automàtic de matrícules en un gran nombre de vies alhora.

Potents eines d’explotació i gestió permetran la recerca i l’emissió d’informes de manera complementària als del propi sistema de gestió de l’aparcament que redundaran en un superior control de determinades incidències dins el mateix.

El sistema permet a més definir zones, així com comptadors en les mateixes, aportant una gran flexibilitat en les possibles accions a prendre d’acord amb l’estat dels comptadors establerts. Un dels valors afegits del sistema a més del control, és el perfil de seguretat que aporta.

La Base de Dades, constitueix el mitjà d’emmagatzematge i consulta de tota la informació necessària per al funcionament del sistema. Es pot actualitzar dades a la base de dades i obtenir Llistats. Funcions per a abonats, tarifes, empreses i usuaris:

FUNCIONS PER ABONATS, TARIFES, EMPRESES I USUARIS

 • Alta d’abonats i empreses.
 • Creació de zones.
 • Configuració del sistema.
 • Vista de màquines.
 • Obtenció de llistats.
 • Antipassback
 • A l’alta d’abonats poden associar-se a una única plaça diferents matrícules.
 • A la vista de màquines es permet senyalització d’incidències a les vies.

MÀXIMA FIABILITAT

FIABILITAT DE RECONEIXEMENT SUPERIOR AL 99%.

CAPTURA D’ IMATGES EN TEMPS REAL

EL SOFTWARE MOSTRA EN TEMPS REAL LES IMATGES CAPTADES

LLISTAT D’ ACCESSOS

COMPLETA BASE DE DADES QUE PERME OBTENIR MÚLTIPLES LLISTATS.